METADATA
Statistička klasifikacija proizvoda po djelatnosti u Europskoj zajednici, verzija 2008

Layout:

  Select language of the data:
Detail
N   ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUGE    
    77   Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)
   
    78   Usluge zapošljavanja
   
    79   Usluge putničkih agencija, turoperatora i ostale rezervacijske usluge te usluge povezane s njima
   
    80   Zaštitne i istražne usluge
   
    81   Usluge upravljanja i održavanja zgrada te usluge uređenja i održavanja krajolika
   
    82   Uredske administrativne i pomoćne usluge te ostale poslovne pomoćne usluge
   

Page 1/1  
Top