METADATA
Statistička klasifikacija proizvoda po djelatnosti u Europskoj zajednici, verzija 2008

Layout:

  Select language of the data:
Detail
I   USLUGE PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE    
    55   Usluge smještaja    
       55.3   Usluge kampova i prostora za kampiranje    
          55.30   Usluge kampova i prostora za kampiranje
   

Page 1/1  
Top