METADATA
Statistička klasifikacija proizvoda po djelatnosti u Europskoj zajednici, verzija 2008

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   PROIZVODI PRERAÐIVAČKE INDUSTRIJE    
    10   Proizvodi hrane
   
    11   Piće
   
    12   Duhanski proizvodi
   
    13   Tekstil
   
    14   Odjeća
   
    15   Koža i srodni proizvodi
   
    16   Drvo i proizvodi od drva i pluta, osim namještaja; proizvodi od slame pletarskih materijala
   
    17   Papir i proizvodi od papira
   
    18   Tiskani materijali i snimljeni zapisi
   
    19   Koks i rafinirani naftni proizvodi
   
    20   Kemikalije i kemijski proizvodi
   
    21   Osnovni farmaceutski proizvodi i farmaceutski pripravci
   
    22   Proizvodi od gume i plastike
   
    23   Ostali nemetalni i mineralni proizvodi
   
    24   Osnovni metali
   
    25   Gotovi metalni proizvodi, osim strojeva i opreme
   
    26   Računala, elektronski i optički proizvodi
   
    27   Električna oprema
   
    28   Strojevi i uređaji, d. n.
   
    29   Motorna vozila, prikolice i poluprikolice
   
    30   Ostala prijevozna sredstva
   
    31   Namještaj
   
    32   Ostala prerađivačka industrija
   
    33   Usluge popravka i ugradnje strojeva i opreme
   

Page 1/1  
Top