METADATA
Statistička klasifikacija proizvoda po djelatnosti u Europskoj zajednici, verzija 2008

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   PROIZVODI POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
   
B   PROIZVODI RUDARSTVA I VAÐENJA
   
C   PROIZVODI PRERAÐIVAČKE INDUSTRIJE
   
D   ELEKTRIČNA ENERGIJA, PLIN, PARA I KLIMATIZACIJA
   
E   OPSKRBA VODOM; USLUGE UKLANJANJA OTPADNIH VODA, GOSPODARENJA OTPADOM I SANACIJE OKOLIŠA
   
F   GRAĐEVINARSTO I GRAĐEVINARSKI RADOVI
   
G   TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKLA
   
H   USLUGE PRIJEVOZA I SKLADIŠTENJA
   
I   USLUGE PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE
   
J   INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE USLUGE
   
K   FINANCIJSKE USLUGE I USLUGE OSIGURANJA
   
L   USLUGE POSLOVANJA NEKRETNINAMA
   
M   STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE USLUGE
   
N   ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUGE
   
O   USLUGE JAVNE UPRAVE I OBRANE; USLUGE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA
   
P   USLUGE OBRAZOVANJA
   
Q   USLUGE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI
   
R   UMJETNIČKEI, ZABAVNE I REKREACIJE USLUGE
   
S   OSTALE USLUGE
   
T   USLUGE KUĆANSTAVA KAO POSLODAVACA; USLUGE KUĆANSTAVA KOJA PROIZVODE RAZLIČITU ROBU I OBAVLJAJU RAZLIČITE USLUGE ZA VLASTITE POTREBE
   
U   USLUGE IZVANTERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I TIJELA
   

Page 1/1  
Top