METADATA
Aicmiú staidrimh ar tháirgí de réir gníomhaíochta (CPA) i gComhphobal Eacnamaíochta na hEorpa (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   TÁIRGÍ TALMHAÍOCHTA, FORAOISEACHTA AGUS IASCAIREACHTA
   
B   MIANADÓIREACHT AGUS CAIRÉALÚ
   
C   TÁIRGÍ MONARAITHE
   
D   LEICTREACHAS, GÁS, GAL AGUS AERCHÓIRIÚ
   
E   SOLÁTHAR UISCE; SÉARACHAS, SEIRBHÍSÍ BAINISTÍOCHTA AGUS LEASÚCHÁIN DRAMHAÍOLA
   
F   FOIRGNÍOCHTAÍ AGUS OIBREACHA TÓGÁLA
   
G   SEIRBHÍSÍ TRÁDÁLA MÓRDHÍOLA AGUS MIONDÍOLA; SEIRBHÍSÍ DEISITHE MÓTARFHEITHICLÍ AGUS GLUAISROTHAR
   
H   SEIRBHÍSÍ IOMPAIR AGUS STÓRÁLA
   
I   SEIRBHÍSÍ CÓIRÍOCHTA AGUS BIA
   
J   SEIRBHÍSÍ FAISNÉISE AGUS CUMARSÁIDE
   
K   SEIRBHÍSÍ AIRGEADAIS AGUS ÁRACHAIS
   
L   SEIRBHÍSÍ EASTÁIT RÉADAIGH
   
M   SEIRBHÍSÍ GAIRMIÚLA, EOLAÍOCHA AGUS TEICNIÚLA
   
N   SEIRBHÍSÍ RIARACHÁIN AGUS TACAÍOCHTA
   
O   SEIRBHÍSÍ RIARACHÁIN PHOIBLÍ AGUS COSANTA; SEIRBHÍSÍ LEASA SHÓISIALAIGH ÉIGEANTAIGH
   
P   SEIRBHÍSÍ OIDEACHAIS
   
Q   SEIRBHÍSÍ SLÁINTE DAONNA AGUS OIBRE SÓISIALTA
   
R   SEIRBHÍSÍ EALAÍON, SIAMSAÍOCHTA AGUS CAITHIMH AIMSIRE
   
S   SEIRBHÍSÍ EILE
   
T   SEIRBHÍSÍ TEAGHLACH MAR FHOSTÓIRÍ; EARRAÍ AGUS SEIRBHÍSÍ NEAMHDHIFREÁILTE A THÁIRGTEAR AG TEAGHLAIGH DÁ N-ÚSÁID FÉIN
   
U   SEIRBHÍSÍ A SHOLÁTHRAÍONN EAGRAÍOCHTAÍ AGUS COMHLACHTAÍ ALLCHRÍCHE
   

Page 1/1  
Top