METADATA
Euroopan talousyhteisön tilastollinen toimialoittainen tuoteluokitus, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET
   
B   KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA
   
C   TEOLLISUUSTUOTTEET
   
D   SÄHKÖ, KAASU, LÄMPÖ JA ILMASTOINTI
   
E   VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT
   
F   RAKENNUKSET JA RAKENNUSTYÖT
   
G   TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN PALVELUT; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUSPALVELUT
   
H   KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT
   
I   MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT
   
J   TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT
   
K   RAHOITUS- JA VAKUUTUSPALVELUT
   
L   KIINTEISTÖALAN PALVELUT
   
M   AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT
   
N   HALLINTO- JA TUKIPALVELUT
   
O   JULKISEN HALLINNON JA MAANPUOLUSTUKSEN PALVELUT; PAKOLLISET SOSIAALIVAKUUTUSPALVELUT
   
P   KOULUTUSPALVELUT
   
Q   TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT
   
R   TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT
   
S   MUUT PALVELUT
   
T   KOTITALOUKSIEN TYÖNANTAJINA TARJOAMAT PALVELUT; KOTITALOUKSIEN OMAAN KÄYTTÖÖN TUOTTAMAT ERIYTTÄMÄTTÖMÄT TAVARAT JA PALVELUT
   
U   EKSTRATERRITORIAALISTEN ORGANISAATIOIDEN JA ELINTEN TUOTTAMAT PALVELUT
   

Page 1/1  
Top