METADATA
Euroopa Majandusühenduse tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
H   VEONDUS- JA LAONDUSTEENUSED    
    49   Maismaaveondus- ja torutransporditeenused
   
    50   Veetransporditeenused
   
    51   Õhutransporditeenused
   
    52   Ladustamisteenused ja veonduse abistavad teenused
   
    53   Posti- ja kulleriteenused
   

Page 1/1  
Top