METADATA
Euroopa Majandusühenduse tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
E   VEEVARUSTUS; KANALISATSIOON; JÄÄTME- JA SAASTEKÄITLUS    
    36   Looduslik vesi; veepuhastus- ja varustusteenused
   
    37   Kanalisatsiooniteenused; reoveepuhastussetted
   
    38   Jäätmekogumis-, jäätmetöötlus- ja jäätmekõrvaldusteenused; materjalide taaskasutamise teenused
   
    39   Saastekäitlus- ja muud jäätmekäitlusteenused
   

Page 1/1  
Top