METADATA
Euroopa Majandusühenduse tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   PÕLLUMAJANDUS-, METSANDUS- JA KALANDUSTOOTED    
    01   Põllumajandus- ja jahindustooted ning nendega seotud teenused
   
    02   Metsasaadused ja metsaraie tooted ning nendega seotud teenused
   
    03   Kala ja muud kalandustooted; vesiviljelustooted; kalanduse abistavad teenused
   

Page 1/1  
Top