METADATA
Euroopa Majandusühenduse tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   PÕLLUMAJANDUS-, METSANDUS- JA KALANDUSTOOTED
   
B   MÄETÖÖSTUS
   
C   VALMISTOOTED
   
D   ELEKTRIENERGIA, GAAS, AUR JA ÕHU KONDITSIONEERIMINE
   
E   VEEVARUSTUS; KANALISATSIOON; JÄÄTME- JA SAASTEKÄITLUS
   
F   EHITISED JA EHITUSTÖÖD
   
G   HULGI- JA JAEKAUBANDUSTEENUSED; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONDI TEENUSED
   
H   VEONDUS- JA LAONDUSTEENUSED
   
I   MAJUTUS- JA TOITLUSTUSTEENUSED
   
J   INFO- JA SIDETEENUSED
   
K   FINANTS- JA KINDLUSTUSTEENUSED
   
L   KINNISVARATEENUSED
   
M   KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALASED TEENUSED
   
N   HALDUS- JA ABITEENUSED
   
O   RIIGIHALDUS JA -KAITSE; KOHUSTUSLIKU SOTSIAALKINDLUSTUSE TEENUSED
   
P   HARIDUSTEENUSED
   
Q   TERVISHOIU- JA SOTSIAALHOOLEKANDETEENUSED
   
R   KUNSTI-, MEELELAHUTUS- JA VABAAJATEENUSED
   
S   MUUD TEENUSED
   
T   KODUMAJAPIDAMISTE TEENUSED KODUABILISTE TÖÖANDJATENA; MITMESUGUSED KODUMAJAPIDAMISTE OMA TARBEKS TOODETUD KAUBAD
   
U   EKSTERRITORIAALSETE ORGANISATSIOONIDE JA ÜKSUSTE TEENUSED
   

Page 1/1  
Top