METADATA
Den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation for Det Europæiske Fællesskab, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
T   TJENESTER YDET AF PRIVATE HUSHOLDNINGER MED ANSAT MEDHJÆLP; IKKE NÆRMERE ANGIVNE VARER OG TJENESTER PRODUCERET AF PRIVATE HUSHOLDNINGER TIL EGET BRUG    
    97   Tjenester ydet af husholdninger med ansat medhjælp
   
    98   Ikke nærmere angivne varer og tjenester produceret af private husholdninger til eget brug
   

Page 1/1  
Top