METADATA
Den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation for Det Europæiske Fællesskab, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
E   VANDFORSYNING; KLOAKERING, AFFALDSHÅNDTERING OG RENSNING AF JORD OG GRUNDVAND    
    36   Naturligt vand; behandling og levering af vand
   
    37   Kloakvæsen; slamsugning
   
    38   Indsamling, behandling og bortskaffelse af affald; materialegenvinding
   
    39   Rensning af jord og grundvand mv. og anden form for forureningsbekæmpelse
   

Page 1/1  
Top