METADATA
Den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation for Det Europæiske Fællesskab, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   FÆRDIGVARER    
    10   Fødevarer
   
    11   Drikkevarer
   
    12   Tobaksprodukter
   
    13   Tekstilvarer
   
    14   Beklædningsgenstande
   
    15   Læder og lædervarer
   
    16   Træ og varer af træ og kork, undtagen møbler; varer af strå og flettematerialer
   
    17   Papir og papirvarer
   
    18   Trykning og reproduktion
   
    19   Koks og raffinerede jordolieprodukter
   
    20   Kemiske produkter
   
    21   Farmaceutiske råvarer og farmaceutiske præparater
   
    22   Gummi- og plastprodukter
   
    23   Andre ikke-metalholdige mineralske produkter
   
    24   Metal
   
    25   Produkter af metal, bortset fra maskiner og udstyr
   
    26   Computere, elektronisk og optisk udstyr
   
    27   Elektrisk udstyr
   
    28   Maskiner og udstyr i.a.n.
   
    29   Motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne
   
    30   Andre transportmidler
   
    31   Møbler
   
    32   Andre færdigvarer
   
    33   Reparation og installation af maskiner og udstyr
   

Page 1/1  
Top