METADATA
Den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation for Det Europæiske Fællesskab, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   RÅSTOFUDVINDING    
    05   Stenkul og brunkul
   
    06   Råolie og naturgas
   
    07   Metalmalm
   
    08   Produkter af anden råstofudvinding
   
    09   Tjenester i forbindelse med råstofudvinding
   

Page 1/1  
Top