METADATA
Den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation for Det Europæiske Fællesskab, 2008 (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   PRODUKTER FRA LANDBRUG, SKOVBRUG OG FISKERI
   
B   RÅSTOFUDVINDING
   
C   FÆRDIGVARER
   
D   Levering af electricitet, gas, damp og airconditioneret luft
   
E   VANDFORSYNING; KLOAKERING, AFFALDSHÅNDTERING OG RENSNING AF JORD OG GRUNDVAND
   
F   BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED
   
G   ENGROSHANDEL OG DETAILHANDEL; REPARATION AF MOTORKØRETØJER OG MOTORCYKLER
   
H   TRANSPORT OG OPLAGRING
   
I   OVERNATNINGSFACILITETER OG RESTAURATIONSTJENESTER
   
J   INFORMATION OG KOMMUNIKATION
   
K   BANK- OG FINANSTJENESTER, FORSIKRING
   
L   FAST EJENDOM
   
M   LIBERALE, VIDENSKABELIGE OG TEKNISKE TJENESTER
   
N   ADMINISTRATIVE TJENESTER OG HJÆLPETJENESTER
   
O   OFFENTLIG FORVALTNING OG FORSVAR; LOVPLIGTIG SOCIALSIKRING
   
P   UNDERVISNING
   
Q   SUNDHEDSVÆSEN OG SOCIALE FORANSTALTNINGER
   
R   KULTUR, FORLYSTELSER OG SPORT
   
S   ANDRE TJENESTER
   
T   TJENESTER YDET AF PRIVATE HUSHOLDNINGER MED ANSAT MEDHJÆLP; IKKE NÆRMERE ANGIVNE VARER OG TJENESTER PRODUCERET AF PRIVATE HUSHOLDNINGER TIL EGET BRUG
   
U   TJENESTER YDET AF EKSTERRITORIALE ORGANER
   

Page 1/1  
Top