METADATA
Statistická klasifikace produkce podle činností v Evropském hospodářském společenství (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU    
    27   Elektrická zařízení    
       27.1   Elektrické motory, generátory, transformátory a elektrická rozvodná a kontrolní zařízení
   
       27.2   Baterie a akumulátory
   
       27.3   Elektrické vedení a elektroinstalační zařízení
   
       27.4   Elektrická osvětlovací zařízení
   
       27.5   Spotřebiče převážně pro domácnost
   
       27.9   Ostatní elektrická zařízení
   

Page 1/1  
Top