METADATA
Statistická klasifikace produkce podle činností v Evropském hospodářském společenství (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU    
    10   Potravinářské výrobky
   
    11   Nápoje
   
    12   Tabákové výrobky
   
    13   Textilie
   
    14   Oděvy
   
    15   Usně a související výrobky
   
    16   Dřevo a dřevěné a korkové výrobky, kromě nábytku; proutěné a slaměné výrobky
   
    17   Papír a výrobky z papíru
   
    18   Tiskařské a nahrávací služby
   
    19   Koks a rafinované ropné produkty
   
    20   Chemické látky a chemické přípravky
   
    21   Základní farmaceutické výrobky a farmaceutické přípravky
   
    22   Pryžové a plastové výrobky
   
    23   Ostatní nekovové minerální výrobky
   
    24   Základní kovy
   
    25   Kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení
   
    26   Počítače a elektronické a optické přístroje a zařízení
   
    27   Elektrická zařízení
   
    28   Stroje a zařízení j. n.
   
    29   Motorová vozidla (kromě motocyklů), přívěsy a návěsy
   
    30   Ostatní dopravní prostředky a zařízení
   
    31   Nábytek
   
    32   Ostatní výrobky zpracovatelského průmyslu
   
    33   Opravy a instalace strojů a zařízení
   

Page 1/1  
Top