METADATA
Statistická klasifikace produkce podle činností v Evropském hospodářském společenství (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   PRODUKTY ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ    
    01   Produkty zemědělství a myslivosti a související služby
   
    02   Produkty lesnictví, těžby dřeva a související služby
   
    03   Ryby a jiné produkty rybolovu; produkty akvakultury; podpůrné služby pro rybolov
   

Page 1/1  
Top