METADATA
Statistická klasifikace produkce podle činností v Evropském hospodářském společenství (CPA 2008)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   PRODUKTY ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ
   
B   TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ
   
C   VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU
   
D   ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA A KLIMATIZOVANÝ VZDUCH
   
E   ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI
   
F   STAVBY A STAVEBNÍ PRÁCE
   
G   VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL A MOTOCYKLŮ
   
H   DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
   
I   UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ
   
J   INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY
   
K   FINANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SLUŽBY
   
L   SLUŽBY V OBLASTI NEMOVITOSTÍ
   
M   ODBORNÉ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ SLUŽBY
   
N   ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ SLUŽBY
   
O   VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
   
P   SLUŽBY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ
   
Q   ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
   
R   KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ SLUŽBY
   
S   OSTATNÍ SLUŽBY
   
T   SLUŽBY DOMÁCNOSTÍ JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; VÝROBKY A SLUŽBY BLÍŽE NEURČENÉ PRODUKOVANÉ DOMÁCNOSTMI PRO VLASTNÍ POTŘEBU
   
U   SLUŽBY EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ
   

Page 1/1  
Top