METADATA
Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

Layout:

  Select language of the data:
Detail
U   УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ЕКСТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБИ    
    99   Услуги, предоставяни от екстериториални организации и служби
   

Page 1/1  
Top