METADATA
Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

Layout:

  Select language of the data:
Detail
T   УСЛУГИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ НА ДОМАШЕН ПЕРСОНАЛ; НЕДИФЕРЕНЦИРАНИ СТОКИ И УСЛУГИ, ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ    
    98   Недиференцирани стоки и услуги, произведени от домакинствата за собствено потребление    
       98.1   Недиференцирани стоки, произведени от домакинствата за собствено потребление
   
       98.2   Недиференцирани услуги, произведени от домакинствата за собствено потребление
   

Page 1/1  
Top