METADATA
Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

Layout:

  Select language of the data:
Detail
S   ДРУГИ УСЛУГИ    
    94   Услуги на организации с нестопанска цел
   
    95   Услуги по поправка и ремонт на компютърна техника, лични вещи и стоки за бита
   
    96   Други персонални услуги
   

Page 1/1  
Top