METADATA
Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

Layout:

  Select language of the data:
Detail
R   УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА, СПОРТА И РАЗВЛЕЧЕНИЯТА    
    90   Услуги на артистичната и творческата дейност
   
    91   Услуги на библиотеки, архиви и музеи
   
    92   Услуги, свързани с организиране на хазартни игри
   
    93   Услуги в областта на спорта и услуги, свързани с развлечения и отдих
   

Page 1/1  
Top