METADATA
Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

Layout:

  Select language of the data:
Detail
Q   ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ    
    88   Услуги по социална работа без настаняване    
       88.1   Услуги по социална работа без настаняване за възрастни хора и хора с увреждания
   
       88.9   Други услуги по социална работа, без настаняване
   

Page 1/1  
Top