METADATA
Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

Layout:

  Select language of the data:
Detail
Q   ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ    
    87   Услуги по медико-социални грижи с настаняване    
       87.1   Услуги на стационарни заведения със здравни грижи
   
       87.2   Услуги по социални грижи с настаняване за лица с умствена изостаналост, психичноболни и зависими от наркотици
   
       87.3   Услуги по социални грижи с настаняване за възрастни хора и хора с физически увреждания
   
       87.9   Други услуги по социални грижи с настаняване
   

Page 1/1  
Top