METADATA
Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

Layout:

  Select language of the data:
Detail
Q   ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ    
    86   Услуги на хуманното здравеопазване
   
    87   Услуги по медико-социални грижи с настаняване
   
    88   Услуги по социална работа без настаняване
   

Page 1/1  
Top