METADATA
Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

Layout:

  Select language of the data:
Detail
P   ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ    
    85   Образователни услуги
   

Page 1/1  
Top