METADATA
Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

Layout:

  Select language of the data:
Detail
N   АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ УСЛУГИ    
    77   Услуги по даване под наем и оперативен лизинг
   
    78   Услуги по наемане и предоставяне на работна сила
   
    79   Услуги на туристически агенции, туроператори и други услуги, свързани с пътувания и резервации
   
    80   Услуги по охрана и разследване
   
    81   Услуги по обслужване на сгради и озеленяване
   
    82   Административни офис услуги и други спомагателни услуги за стопанската дейност
   

Page 1/1  
Top