METADATA
Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

Layout:

  Select language of the data:
Detail
I   УСЛУГИ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО И РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО    
    55   Услуги по настаняване    
       55.1   Услуги на хотели и подобни места за настаняване
   
       55.2   Услуги по туристическо и друго краткосрочно настаняване
   
       55.3   Услуги на къмпинги, терени за каравани и къмпинг-автомобили
   
       55.9   Други услуги по настаняване
   

Page 1/1  
Top