METADATA
Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

Layout:

  Select language of the data:
Detail
I   УСЛУГИ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО И РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО    
    55   Услуги по настаняване
   
    56   Ресторантьорски услуги
   

Page 1/1  
Top