METADATA
Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

Layout:

  Select language of the data:
Detail
G   ТЪРГОВСКИ УСЛУГИ ПО ПРОДАЖБИ НА ЕДРО И ДРЕБНО; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ    
    47   Търговски услуги по продажби на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети    
       47.0   Търговски услуги по продажби на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети    
          47.00   Търговски услуги по продажби на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
   

Page 1/1  
Top