METADATA
Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

Layout:

  Select language of the data:
Detail
G   ТЪРГОВСКИ УСЛУГИ ПО ПРОДАЖБИ НА ЕДРО И ДРЕБНО; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ    
    46   Търговски услуги по продажби на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети    
       46.1   Услуги по търговско посредничество при продажби на едро
   
       46.2   Търговски услуги по продажби на едро на селскостопански суровини и живи животни
   
       46.3   Търговски услуги по продажби на едро на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия
   
       46.4   Търговски услуги по продажби на едро на нехранителни стоки за бита
   
       46.5   Търговски услуги по продажби на едро на компютърна и комуникационна техника
   
       46.6   Търговски услуги по продажби на едро на други машини, оборудване и части за тях
   
       46.7   Други специализирани търговски услуги по продажби на едро
   
       46.9   Услуги на неспециализираната търговия на едро
   

Page 1/1  
Top