METADATA
Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

Layout:

  Select language of the data:
Detail
G   ТЪРГОВСКИ УСЛУГИ ПО ПРОДАЖБИ НА ЕДРО И ДРЕБНО; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ    
    45   Търговски услуги по продажби на едро и дребно, ремонт на автомобили и мотоциклети    
       45.2   Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили    
          45.20   Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили
   

Page 1/1  
Top