METADATA
Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

Layout:

  Select language of the data:
Detail
G   ТЪРГОВСКИ УСЛУГИ ПО ПРОДАЖБИ НА ЕДРО И ДРЕБНО; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ    
    45   Търговски услуги по продажби на едро и дребно, ремонт на автомобили и мотоциклети    
       45.1   Търговски услуги по продажби на автомобили
   
       45.2   Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили
   
       45.3   Търговски услуги по продажби на части и принадлежности за автомобили
   
       45.4   Търговски услуги по продажби на мотоциклети, части и принадлежности за тях; техническо обслужване и ремонт на мотоциклети
   

Page 1/1  
Top