METADATA
Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   ПРОДУКТИ НА ПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ    
    10   Хранителни продукти    
       10.8   Други хранителни продукти    
          10.81   Захар
   
          10.82   Какао, шоколадови и захарни изделия
   
          10.83   Преработен чай и кафе
   
          10.84   Подправки и овкусители
   
          10.85   Готови храни и ястия
   
          10.86   Хомогенизирани готови храни, включително диетични
   
          10.89   Други хранителни продукти, н.в.д
   

Page 1/1  
Top