METADATA
Класификация: Статистическа класификация на продуктите по дейности в Европейската икономическа общност, версия 2008

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   ПРОДУКТИ НА ПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ    
    10   Хранителни продукти    
       10.1   Консервирано месо и месни продукти
   
       10.2   Риба, ракообразни и мекотели, преработени и консервирани
   
       10.3   Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
   
       10.4   Растителни и животински масла и мазнини
   
       10.5   Мляко и млечни продукти
   
       10.6   Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
   
       10.7   Хлебни и тестени изделия
   
       10.8   Други хранителни продукти
   
       10.9   Готови храни за животни
   

Page 1/1  
Top