METADATA
Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
D   TILLVERKADE VAROR    
    DA   LIVSMEDEL, DRYCKESVAROR OCH TOBAK
   
    DB   TEXTIL- OCH BEKLÄDNADSVAROR
   
    DC   LÄDER OCH LÄDERVAROR
   
    DD   TRÄ OCH TRÄVAROR
   
    DE   MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR, REPRODUKTION AV INSPELNINGAR SAMT GRAFISK PRODUKTION
   
    DF   STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE
   
    DG   KEMIKALIER OCH KEMISKA PRODUKTER OCH KONSTFIBRER
   
    DH   GUMMI- OCH PLASTVAROR
   
    DI   ANDRA ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER
   
    DJ   METALLER OCH METALLVAROR
   
    DK   MASKINER SOM EJ INGÅR I ANNAN UNDERAVDELNING
   
    DL   EL- OCH OPTIKPRODUKTER
   
    DM   TRANSPORTMEDEL
   
    DN   ÖVRIGA TILLVERKADE VAROR
   

Page 1/1  
Top