METADATA
Statistisk indelning av produkter efter näringsgren inom Europeiska ekonomiska gemenskapen, 2002 (CPA 2002)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   JORDBRUKS-, JAKT- OCH SKOGSBRUKSPRODUKTER
   
B   FISK OCH ANDRA FISKERIPRODUKTER SAMT SERVICE TILL FISKE
   
C   PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL
   
D   TILLVERKADE VAROR
   
E   EL, GAS, VÄRME OCH VATTEN
   
F   BYGGNADSARBETEN
   
G   PARTIHANDEL OCH DETALJHANDEL; REPARATION AV MOTORFORDON, HUSHÅLLSARTIKLAR OCH PERSONLIGA ARTIKLAR
   
H   HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER
   
I   TRANSPORT, MAGASINERING OCH KOMMUNIKATION
   
J   FINANSIELLA TJÄNSTER
   
K   FASTIGHETS-, UTHYRNINGS- OCH FÖRETAGSTJÄNSTER
   
L   OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH FÖRSVAR; OBLIGATORISK SOCIALFÖRSÄKRING
   
M   UTBILDNING
    Detail
N   HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, SOCIALA TJÄNSTER; VETERINÄRTJÄNSTER
   
O   ANDRA SAMHÄLLELIGA OCH PERSONLIGA TJÄNSTER
   
P   HUSHÅLLENS TJÄNSTER
   
Q   INTERNATIONELLA ORGANISATIONERS, UTLÄNDSKA AMBASSADERS O.D. TJÄNSTER
   

Page 1/1  
Top