METADATA
Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
D   VÝROBKY    
    DA   POTRAVINÁRSKE VÝROBKY, NÁPOJE A TABAK
   
    DB   TeXTÍLIE A TEXTILNÉ VÝROBKY
   
    DC   USNE A VÝROBKY Z USNÍ
   
    DD   DREVO A VÝROBKY Z DREVA A KORKU (OKREM NÁBYTKU); TOVARY ZO SLAMY A PLETACÍCH MATERIÁLOV
   
    DE   BUNIČINA, PAPIER A PAPIEROVÉ VÝROBKY; MÉDIA SO ZÁZNAMOM; TLAČIARENSkÉ SLUŽBY
   
    DF   KOKS, VÝROBKY RAFINÁCIE ROPY a JADROVÉ PALIVO
   
    DG   CHEMIKÁLIE, CHEMICKÉ VÝROBKY A UMELÉ VLÁKNA
   
    DH   VÝROBKY Z GUMY A PLASTOV
   
    DI   OSTATNÉ NEKOVOVÉ VÝROBKY Z MINERÁLNYCH MATERIÁLOV
   
    DJ   ZÁKLADNÉ KOVY A OPRACOVANÉ VÝROBKY Z KOVOV
   
    DK   STROJE A ZARIADENIA I.N.
   
    DL   ELEKTRICKÉ A OPTICKÉ ZARIADENIA
   
    DM   DOPRAVNÉ ZARIADENIA
   
    DN   OSTATNÉ PRIEMYSELNÉ VÝROBKY I.N.
   

Page 1/1  
Top