METADATA
Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   RYBY A OSTATNÉ VÝROBKY RYBOLOVU; SLUŽBY SPOJENÉ S RYBOLOVOM    
    BA   RYBY A OSTATNÉ VÝROBKY RYBOLOVU; SLUŽBY SPOJENÉ S RYBOLOVOM
   

Page 1/1  
Top