METADATA
Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
P   SLUŽBY DOMÁCNOSTÍ    
    PA   SLUŽBY DOMÁCNOSTÍ
   

Page 1/1  
Top