METADATA
Štatistická klasifikácia výrobkov podľa činnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, 2002 (CPA 2002)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   POľNOHOSPODÁRSKE, POĽOVNÍCKE A LESNÍCKE VÝROBKY
   
B   RYBY A OSTATNÉ VÝROBKY RYBOLOVU; SLUŽBY SPOJENÉ S RYBOLOVOM
   
C   VÝROBKY HLBINNého A POVRCHOVého dobývania
   
D   VÝROBKY
   
E   ELEKTRICKÁ ENERGIA, PLYN, PARA A VODA
   
F   STAVEBNÉ PRÁCE
   
G   VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL, MOTOCYKLOV, TOVAROV OSOBNEJ POTREBY A POTRIEB PRE DOMÁCNOSŤ
   
H   HOTELOVÉ A REŠTAURAČNÉ SLUŽBY
   
I   DOPRAVA, SKLADOVANIE A KOMUNIKAČNÉ SLUŽBY
   
J   FINANČNÉ SPROSTREDKOVANIE
   
K   NEHNUTEĽNOSTI, PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ A PODNIKATEĽSKÉ SLUŽBY
   
L   VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
   
M   VZDELÁVACIE ZARIADENIA
   
N   ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNE (OPATROVATEĽSKÉ) SLUŽBY
   
O   OSTATNÉ KOMUNÁLNE, SOCIÁLNE A OSOBNÉ SLUŽBY
   
P   SLUŽBY DOMÁCNOSTÍ
   
Q   SLUŽBY POSKYTOVANÉ EXTRATERITORIÁLNYMI ORGANIZÁCIAMI A ORGÁNMI
   

Page 1/1  
Top