METADATA
Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti, 2002 (CPA 2002)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
G   TRGOVINA; POPRAVILA MOTORNIH VOZIL IN IZDELKOV ŠIROKE PORABE    
    GA   TRGOVINA; POPRAVILA MOTORNIH VOZIL IN IZDELKOV ŠIROKE PORABE
   

Page 1/1  
Top