METADATA
Classificatie van produkten, gekoppeld aan de economische activiteiten in de Europese Economische Gemeenschap, 2002 (CPA 2002)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   PRODUCTEN VAN DE LANDBOUW, JACHT EN BOSBOUW
   
B   VISSERIJ
   
C   DELFSTOFFEN
   
D   INDUSTRIËLE PRODUCTEN
   
E   ELEKTRICITEIT, GAS, STOOM EN WATER
   
F   BOUWNIJVERHEID
   
G   GROOTHANDEL EN DETAILHANDEL; REPARATIE VAN MOTORVOERTUIGEN, MOTORRIJWIELEN EN CONSUMENTENARTIKELEN
   
H   HOTELS EN RESTAURANTS
   
I   VERVOER, OPSLAG EN COMMUNICATIE
   
J   DIENSTEN VAN FINANCIËLE INSTELLINGEN
   
K   EXPLOITATIE VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED, VERHUUR EN ZAKELIJKE DIENSTVERLENING
   
L   OPENBAAR BESTUUR EN DEFENSIE; VERPLICHTE SOCIALE VERZEKERING
   
M   ONDERWIJS
    Detail
N   GEZONDHEIDSZORG EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
   
O   OVERIGE GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN EN SOCIALE EN PERSOONLIJKE DIENSTEN
   
P   HUISHOUDENS
   
Q   DIENSTEN VAN EXTRATERRITORIALE ORGANISATIES EN INSTELLINGEN
   

Page 1/1  
Top