METADATA
Statistinis Europos Ekonominės Bendrijos produktų pagal veiklos rūšis klasifikatorius, 2002 (CPA 2002)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   ŽEMĖS ŪKIO, MEDŽIOKLĖS IR MIŠKININKYSTĖS PRODUKTAI
   
B   ŽUVYS IR KITI ŽUVININKYSTĖS PRODUKTAI; SU ŽUVININKYSTE SUSIJUSIOS PASLAUGOS
   
C   KASYBOS IR KARJERŲ EKSPLOATAVIMO PRODUKTAI
   
D   PAGAMINTI PRODUKTAI
   
E   ELEKTROS ENERGIJA, DUJOS, GARAS IR KARŠTAS VANDUO
   
F   STATYBOS DARBAI
   
G   DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS PASLAUGOS; VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ, MOTOCIKLŲ BEI ASMENINIŲ IR NAMŲ ŪKIO REIKMENŲ TAISYMO PASLAUGOS
   
H   VIEŠBUČIŲ IR RESTORANŲ PASLAUGOS
   
I   TRANSPORTO, SANDĖLIAVIMO IR RYŠIŲ PASLAUGOS
   
J   FINANSINIO TARPININKAVIMO PASLAUGOS
   
K   NEKILNOJAMOJO TURTO, NUOMOS IR VERSLO PASLAUGOS
   
L   VIEŠOJO VALDYMO PASLAUGOS IR GYNYBOS PASLAUGOS; PRIVALOMOJO SOCIALINIO DRAUDIMO PASLAUGOS
   
M   ŠVIETIMO PASLAUGOS
   
N   SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR SOCIALINĖS PASLAUGOS
   
O   KITOS KOMUNALINĖS, SOCIALINĖS IR ASMENINĖS PASLAUGOS
   
P   PRIVAČIŲ NAMŲ ŪKIŲ PASLAUGOS
   
Q   EKSTERITORIALINIŲ ORGANIZACIJŲ IR ĮSTAIGŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS
   

Page 1/1  
Top