METADATA
Euroopa Majandusühenduse tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator, 2002 (CPA 2002)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   PÕLLUMAJANDUS-, JAHINDUS- JA METSANDUSTOOTED
   
B   KALA JA MUUD KALAPÜÜGISAADUSED; KALANDUSEGA SEOTUD TEENUSED
   
C   MÄETÖÖSTUSE TOOTED
   
D   VALMISTOOTED
   
E   ELEKTRIENERGIA, GAAS, AUR JA VESI
   
F   EHITUSTÖÖD
   
G   HULGI- JA JAEKAUBANDUSTEENUSED; MOOTORSÕIDUKITE, MOOTORRATASTE JA TARBEESEMETE NING MAJAPIDAMISTARVETE REMONDITEENUSED
   
H   HOTELLI- JA RESTORANITEENUSED
   
I   VEO-, LAO- JA SIDETEENUSED
   
J   FINANTSVAHENDUSTEENUSED
   
K   KINNISVARA-, RENDI- JA ETTEVÕTLUSTEENUSED
   
L   AVALIKU HALDUSE JA RIIGIKAITSE TEENUSED; KOHUSTUSLIKU SOTSIAALKINDLUSTUSE TEENUSED
   
M   HARIDUSTEENUSED
   
N   ERVISHOIU- JA SOTSIAALHOOLEKANDE TEENUSED
   
O   O JAGU MUUD ÜHISKONDLIKUD, SOTSIAAL- JA ISIKUTEENUSED
   
P   KODUMAJAPIDAMISTE TEENUSED
   
Q   EKSTERRITORIAALSETE ORGANISATSIOONIDE JA ÜKSUSTE TEENUSED
   

Page 1/1  
Top