METADATA
Europeisk ändamålsklassificering av individuell konsumtion (Ecoicop)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
12   DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER    
    12.1   Personvård
   
    12.2   Prostitution
   
    12.3   Övriga personliga tillhörigheter
   
    12.4   Socialt skydd
    Detail
    12.5   Försäkringar
    Detail
    12.6   Andra finansiella tjänster
    Detail
    12.7   Övriga tjänster
   

Page 1/1  
Top