METADATA
Europeisk ändamålsklassificering av individuell konsumtion (Ecoicop)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
01   LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER
   
02   ALKOHOLHALTIGA DRYCKER, TOBAK OCH NARKOTIKA
   
03   KLÄDER OCH SKODON
    Detail
04   BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN
   
05   MÖBLER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN
    Detail
06   HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
    Detail
07   TRANSPORT
   
08   KOMMUNIKATION
   
09   REKREATION OCH KULTUR
   
10   UTBILDNING
    Detail
11   RESTAURANGER OCH HOTELL
   
12   DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER
   

Page 1/1  
Top