METADATA
Európska klasifikácia individuálnej spotreby podľa účelu (ECOICOP)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
01   POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
   
02   ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABAK A DROGY
   
03   ODEVY A OBUV
    Detail
04   BÝVANIE, VODA, ELEKTRINA, PLYN A OSTATNÉ PALIVÁ
   
05   NÁBYTOK, BYTOVÉ ZARIADENIE A BEŽNÁ ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI
    Detail
06   ZDRAVOTNÍCTVO
    Detail
07   DOPRAVA
   
08   POŠTY A SPOJE
   
09   REKREÁCIA A KULTÚRA
   
10   VZDELÁVANIE
    Detail
11   REŠTAURÁCIE A HOTELY
   
12   ROZLIČNÉ TOVARY A SLUŽBY
   

Page 1/1  
Top