METADATA
Evropska klasifikacija individualne potrošnje po namenu (ECOICOP)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
12   RAZNOVRSTNO BLAGO IN STORITVE    
    12.5   Zavarovanje     Detail
       12.5.1   Življenjsko zavarovanje
    Detail
       12.5.2   Stanovanjsko zavarovanje
    Detail
       12.5.3   Zdravstveno zavarovanje
    Detail
       12.5.4   Zavarovanje, povezano s prevozom
    Detail
       12.5.5   Druge vrste zavarovanja
    Detail

Page 1/1  
Top